แฟรนไชส์ไก่ทอด นายหัว ไก่ทอดหาดใหญ๋

รู้จักกับ พฤติกรรมผู้บริโภค คืออะไร? มีปัจจัยอะไรบ้าง?

111122-Content-รู้จักกับ-พฤติกรรมผู้บริโภค-01

เชื่อไหมว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนไปมาก ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ผ่านมา ทำให้มีการหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการสั่งสินค้า และอาหารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ กลายเป็น New Normal หรือสิ่งปกติที่สร้างอิทธิพลต่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ บทความนี้ จะพาไปรู้จักกับ พฤติกรรมผู้บริโภคกันว่า คืออะไร? มีปัจจัยอะไรบ้างที่ควรรู้ และรับมือยังไงบ้าง ตามไปดูกัน

พฤติกรรมผู้บริโภค คืออะไร?

พฤติกรรมผู้บริโภค(Consumer Behavior) คือ กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติ ที่จะเกี่ยวข้องโดยตรง กับการซื้อ และการใช้สินค้า หรือบริการต่าง ๆ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษาเพื่อทราบถึง ความต้องการ ความจำเป็นของผู้บริโภค ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตอบสนองความต้องการบริโภคนั้น ๆ และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

 1. รายได้ หาก ผู้บริโภค มีรายได้สูง ย่อมต้องการบริโภคสินค้า และบริการคุณภาพดี เช่น ใช้รถยนต์ราคาแพง แต่ผู้มีรายได้น้อย จะบริโภคเฉพาะสินค้า และบริการที่จำเป็นเท่านั้น
 2. ราคาของสินค้า ถ้าสินค้าราคาถูกลง ผู้บริโภค จะต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้น เช่น สินค้าลดราคาตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหาร ที่มีโปรโมชั่น 1 แถม 1 จะมีคนมาซื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเอง
 3. ค่านิยม รสนิยม และความเชื่อ ทำให้คนมีความต้องการสินค้า และบริการ ที่แตกต่างกัน เช่น การเลือกซื้อเพราะลวดลาย หรือสีสัน เพราะตนเองชอบ หรือเชื่อว่าดีนั่นเอง
 4. การโฆษณา เป็นกลยุทธ์ของผู้ขายหรือผู้ผลิต โดยใช้เทคนิคในการโฆษณา เพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของตนเอง
 5. คุณภาพของสินค้า สินค้าที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน คงทน มักจะจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า
 6. ช่วงเวลาตามฤดูกาล มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อสินค้า และบริการ เช่น ในฤดูหนาว อาหารที่ขายดี คือ เนื้อย่าง ไก่ย่าง หมูย่าง เป็นต้น แต่สินค้าที่ขายไม่ดี คือ ไอศกรีม เครื่องดื่มเย็น ๆ ต่าง ๆ นั่นเอง

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ในช่วง NEW NORMAL

จากการรวบรวมข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภค การซื้อสินค้า และบริการ สรุปได้ดังนี้

 • ลักษณะของสินค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ นิยมซื้อสินค้า และบริการ ที่สะดวก ง่ายต่อการจัดเก็บ ประหยัดเวลา ง่ายต่อการบริโภค และบำรุงรักษา
 • แหล่งซื้อสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน นิยมเดินดูสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ตามร้านค้า แต่กลับไปสั่งซื้อสินค้า ผ่านทางช่องทางออนไลน์แทน
 • ระยะเวลาในการซื้อ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมีความต้องการซื้อสินค้า และบริการตลอดเวลา เพราะในโลกออนไลน์ สามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ปริมาณของผู้ซื้อ ในปัจจุบันพบว่า ผู้คนจำนวนมาก ไม่ค่อยมีเวลาในการออกไปหาซื้อสินค้านอกบ้าน ด้วยสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เช่น บ้านอยู่นอกเมือง หรือห่างไกลจากแหล่งซื้อสินค้า ทำให้มีเวลาจำกัด ในการซื้อสินค้า
 • ลักษณะการซื้อ ผู้บริโภคในปัจจุบัน นิยมซื้อสินค้า ผ่านทางช่องทางออนไลน์ มากขึ้น เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการไปซื้อด้วยตัวเอง ประกอบกับเทคโนโลยีที่เข้ามา Support ให้การซื้อสินค้านั้น งานขึ้นด้วย
 • รูปแบบการชำระเงิน การทำธุรกรรมออนไลน์ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคนิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกสบายในการใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องพกเงินสด หรือที่เราเรียกกันว่า Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสด นั่นเอง

ดังนั้น ร้านค้าควรจะต้องมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการชำระเงินปลายทาง และผ่าน Mobile Banking   เช่น การมี QR Code เพื่อการชำระเงินที่ง่าย และรวดเร็วขึ้น จะช่วยทำให้มีโอกาสปิดการขายได้เร็วขึ้น

 • กลุ่มอ้างอิง เพิ่มความเชื่อมั่น เป็นกลุ่มบุคคล ที่สังคมยอมรับในด้านความคิด ทัศนคติ การรีวิว จากผู้มีชื่อเสียง หรือคนที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้า และบริการ เป็นอีกทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

กระบวนการการตัดสินใจซื้อ มีอะไรบ้าง?

กระบวนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ ตั้งแต่แรงจูงใจ แรงกระตุ้น ที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดความต้องการ จนกระทั่งเกิดความตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การค้นหาความต้องการ เป็นขั้นตอนแรก ของกระบวนการการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภค จะถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ มีทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายในตัวผู้บริโภคเอง
 2. การค้นหาเพื่อระบุทางเลือก เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า ผู้บริโภค จะเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องการ เพื่อนำมาประกอบในการพิจารณา เพื่อตัดสินใจซื้อ โดยพิจารณาจาก ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสินค้า รูปแบบ ราคา คุณภาพ วิธีใช้ ความเชื่อถือได้นั่นเอง
 3. การประเมินทางเลือก หลังจากได้ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ประกอบในการเลือกสินค้าต่าง ๆ ผู้บริโภค จะประเมินทางเลือกเหล่านั้น เพื่อจะนำทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง มาใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ
 4. การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภค จะตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ ที่ต้องการจากการเลือก ที่ได้ประเมินว่าเหมาะสมที่สุด รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ราคา การขนส่ง และการบริการที่ได้รับ เป็นต้น
 5. การประเมินผลหลังจากการซื้อ เป็นขั้นตอนสุดท้าย ของกระบวนการการตัดสินใจซื้อ จะพิจารณาจากการที่ซื้อสินค้า และบริการไปแล้วว่า สินค้าที่ซื้อไปนั้น มีการติดตัดสินใจซื้อที่ถูกต้องหรือไม่  โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้า และบริการ ตามตรงความต้องการหรือไม่

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เรานำมาฝากกัน อย่างไรก็ตาม เราควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค อยู่เสมอ เพราะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้านั้น ทำได้โดยการตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ได้ถูกจังหวะ และเวลา เป็นโอกาสสำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจของเรานั้น ประสบความสำเร็จ เติบโต อย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว

สามารถติดตาม บทความดี ๆ ได้ที่นี่

สำหรับใครที่ต้องการ ต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้เสริม มาเริ่มต้นธุรกิจ “แฟรนไชส์ไก่ทอด” ที่คุ้มค่ามากที่สุด กับ นายหัวไก่ทอดหาดใหญ่ กันดีไหม? เริ่มต้นธุรกิจเพียง 2,490 บาท การันตีได้ว่า เป็นแฟรนไชส์ ไก่ทอด ที่ได้มาตรฐานความอร่อย และสามารถสร้างรายได้ ได้จริง คืนทุนไว คุ้มราคาอย่างแน่นอน! สนใจเริ่มต้นธุรกิจกับพวกเรา แฟรนไชส์ นายหัวไก่ทอดหาดใหญ่ คลิกเลย

Share:

More Posts

สนใจแฟรนไชส์ไก่ทอด