แฟรนไชส์ไก่ทอด นายหัว ไก่ทอดหาดใหญ๋

รู้จัก Supply Chain คือ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร?

Supply Chain คือ อะไร? สำคัญขนาดไหน บทความนี้ เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Supply Chain ว่ามันคืออะไร? และการประยุกต์ใช้ Supply Chain นั้น จะสามารถทำรูปแบบไหนได้บ้าง ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

Supply Chain คือ

ซัพพลายเชน (Supply Chain Management) คือ กระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนผลิตสินค้า จนกระทั่งนำสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยกระบวนการ จะเริ่มตั้งแต่ กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหน่าย (Distribution) จนไปถึงการขนส่ง (Transportation) ให้ถึงมือผู้บริโภค โดยทั้งหมด จะเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูล และการสื่อสาร ซัพพลายเชนนั้น จะทำให้เห็นภาพรวมของทั้งธุรกิจชัดเจนขึ้น ช่วยให้ธุรกิจลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้ธุรกิจ สามารถปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  และสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้นในอนาคต และเพื่อการมี Value Chain ที่ทำให้ธุรกิจในห่วงโซ่นี้ สามารถปรับตัว และอยู่รอดได้ทุก ๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสูญเสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุด


องค์ประกอบของ Supply Chain Management มีอะไรบ้าง?

Supply Chain จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

Upstream Supply Chain

ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่กระบวนการของผู้ผลิต มีองค์ประกอบหลัก คือ การจัดหาซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่ดี เพื่อให้ได้ซึ่งการจัดซื้อวัตถุดิบ ที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ในราคาคุ้มค่า กับการนำมาใช้ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต

Internal Supply Chain

ห่วงโซ่อุปทานในระหว่างกระบวนการผลิต คือ การเปลี่ยนจากวัตถุดิบที่จัดซื้อ เข้ามาสู่การผลิต และแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการออกสู่ท้องตลาด เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยน Input ให้เป็น Output โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลัก ๆ คือ ผู้ผลิต (Manufacturer) โดยการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และตรงตามมาตรฐาน ไปจนถึงขั้นตอนการจัดเก็บสต็อกสินค้าอย่างมีระเบียบ มีพื้นที่เหมาะสม

Downstream Supply Chain

ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่กระบวนการของลูกค้า เป็นกระบวนการ ที่เกี่ยวกับการจัดส่ง ขนส่ง สินค้าไปสู่มือผู้บริโภค หลังจากผ่านการนำเข้าวัตถุดิบ การผลิต และท้ายที่สุด คือ การจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ๆ คือ ช่องทางการซื้อขาย การขนส่งสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อได้ใช้งานสินค้า


กระบวนการจัดการของ Supply Chain คืออะไร?

1. กระบวนการจัดหา Procurement

คือ ปัจจัยสำคัญ ลำดับแรกของกระบวนการจัดการ Supply Chain การมีผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ที่ดี มีฝ่ายจัดหาต้องมีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อ และคัดสรรวัตถุดิบ จะทำให้การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ คุ้มค่าคุ้มราคา ในราคา และจำนวนที่เหมาะสม 

2. การผลิต Manufacturing

เมื่อได้วัตถุดิบมาแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการผลิต การนำเอาเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการ การผลิต จะช่วยให้การผลิตได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้า และทำให้เราทราบถึงขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ สามารถที่จะตรวจสอบได้

3. การตลาด Marketing

การตลาด ถือเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจนั้นน่าสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณา, สร้างโปรโมชั่น, กำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสม ฯลฯ กระบวนการเหล่านี้ คือ อีกหนึ่งช่องทาง ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างคุ้มค่า เพราะถ้าผลิตมาแต่การตลาดไม่ดีก็มีสิทธิ์จมทุน

4. การกระจายสินค้า Distribution

Supply Chain จะเน้นไปที่เรื่องของสต็อกสินค้า หลักจากการผลิต จะมีการกระจายไปไว้ตามสต็อกต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการขนส่ง และการเก็บรักษา และรอการจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ 

5. การขนส่ง Logistics

การขนส่ง Logistics Supply Chainคือ การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ได้ตกลงกันไว้อย่าง ตลาด Modern Trade หรือผู้จะเป็นผู้บริโภคเองนั้น ความสำคัญของระบบขนส่ง คือ ต้องตรงเวลา สินค้าได้รับ ต้องไม่เกิดความเสียหาย หรือเกิดการสูญเสียไประหว่างทาง


Supply Chain ช่วยธุรกิจได้อย่างไร?

1. เห็นภาพรวมที่แท้จริงของธุรกิจ (Bird Eye’s View)

เพราะการจัดการ Supply Chainคือ จำเป็นต้องมีข้อมูลทุกอย่าง จึงทำให้ธุรกิจมีมุมมอง 360 องศา ทำให้ผู้บริหาร ทราบถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ แก้ไข และพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจมีการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้อย่างตรงจุด สามารถนำมาสร้าง เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในอนาคต

2. ลดต้นทุนโดยรวมของอุตสาหกรรม (Zero Waste) 

เนื่องจาก การจัดการ Supply Chain Management จะใช้หลัก Zero waste เป็นกระบวนการที่ปรับตัวเองให้คล่องตัว กำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า ที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ ดังนั้น จะมีการตรวจสอบในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อ การจัดเก็บสินค้า เพื่อไม่ให้มีการจัดซื้อวัตถุดิบมากเกินไป ที่อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่าย  และจัดเก็บสินค้านานเกินไป จนทำให้เสื่อมคุณภาพ ราคาตก หรือที่เรียกว่าเงินจมได้ 

3. ระบบแก้ปัญหาแบบองค์รวม (Holistic Integration) 

จากการจัดการ Supply Chain จะทำให้ธุรกิจรู้ได้ทันทีว่า ส่วนไหนที่อาจทำให้เกิดปัญหา ทำให้มีการแก้ไขที่รวดเร็ว และทันท่วงที ไม่ทำให้เกิดเป็นผลกระทบขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และจะกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต เพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงประสบการณ์การซื้อ


เราต่างรู้อยู่แล้วว่า ปลายทางของทุกอุตสาหกรรม จะเกี่ยวกับการซื้อขายอยู่เสมอ และปัจจัยที่ขาดไม่ได้สำหรับเรื่องนี้ คือ การบริหารจัดการสินค้า และความต้องการ การจัดการ Supply Chain จึงเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับการวางแผนระบบอุตสาหกรรม ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปขนาดไหน และอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม หวังว่าบทความนี้ คงจะให้สาระดี ๆ แก่ผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย

บทความดี ๆ ที่น่าสนใจ :
มือใหม่ต้องรู้! แผนธุรกิจ คืออะไร? ยอดพุ่ง กำไรเพิ่ม ทำได้ง่ายๆ
รู้จักกับ 4e Marketing การตลาดแนวใหม่ คืออะไร?

สำหรับใครที่ต้องการ ต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้เสริม มาเริ่มต้นธุรกิจ “แฟรนไชส์ไก่ทอด” ที่คุ้มค่ามากที่สุด กับ นายหัวไก่ทอดหาดใหญ่ กันดีไหม? เริ่มต้นธุรกิจเพียง 2,490 บาท การันตีได้ว่า เป็นแฟรนไชส์ ไก่ทอด ที่ได้มาตรฐานความอร่อย และสามารถสร้างรายได้ ได้จริง คืนทุนไว คุ้มราคาอย่างแน่นอน!

สนใจเริ่มต้นธุรกิจกับพวกเรา >> แฟรนไชส์ นายหัวไก่ทอดหาดใหญ่ คลิกเลย <<


อ้างอิงข้อมูลจาก  cogistics.co.th

Share:

More Posts

สนใจแฟรนไชส์ไก่ทอด